spacer

title

title
spacer

سامانه شناسایی و مدیریت مشتریان منتخب با امکان تعریف مدیر ارتباط و ....

سامانه شناسایی و مدیریت مشتریان منتخب با امکان تعریف مدیر ارتباط و ....
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند. مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارائه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانک های کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانک ها نداشتند لذا مشتریان به ناچار به بانک ها مراجعه می کردند تا نیاز های ابتدایی خود را برطرف سازند. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود ، شناسایی نیاز ها ، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند ، زیرا هربانکی که بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند، در میدان رقابت، پیروز و سرافراز خواهد بود. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.
سامانه شناسایی و مدیریت مشتریان منتخب با امکان تعریف مدیر ارتباط برای مشتریان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به بهینه سازی کانال های خدمت دهی به مشتریان و حفظ و نگهداری آنان می پردازد.
هدف از این طرح معرفی مشتریان ارزشمند بانک به مسئولین ارشد با امکان تعریف مشاهده اطلاعات مشتری، ثبت پروفایل مشتری، ثبت عملکرد انجام شده مرتبط با هر مشتری و پایش و مشاهده منابع حساب های مشتری در بازه‌های زمانی مختلف میباشد. از اینرو علاوه بر امکانات مذکور، امکان تعریف اهداف برای هر یک از افراد مسئول (مدیر ارتباط) نیز باعث خواهد شد تا فرد علاوه بر مشاهده مشتریان ارزشمند تحت نظارت خود، قادر به بررسی وضعیت و تاثیر عملکرد خود نیز باشد.
علاوه بر این، امکان مشاهده گزارشات متعدد در لایه‌های مختلف مدیریتی از عملکرد مسئولین و وضعیت مشتریان و همچنین بررسی تحقق اهداف مدیریت، از امکانات کلیدی و مدیریتی مورد انتظار می‌باشد.
مدیر ارتباط قادر خواهد بود اطلاعات مشتریان تحت نظر خود را به همراه میانگین حساب های مشتری به ترتیب اهمیت مشاهده نموده و پس از برقراری ارتباط (تلفنی، حضوری و ...) نتیجه آن را در سامانه ثبت نماید. علاوه بر این مدیر ارتباط قادر به مشاهده اهداف تعیین‌شده برای وی توسط مدیران ارشد سازمان خواهد بود تا در مقاطع مختلف به ارزیابی عملکرد و یا تحلیل انحراف از هدف خود بپردازد.

امکانات سامانه

  • امکان مشاهده مشتریان تعریف شده برای مدیران ارتباط
  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات پروفایل مشتری
  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات عملکرد مدیر ارتباط
  • امکان مشاهده وضعیت هر مشتری در بازه های زمانی متفاوت
  • امکان مشاهده وضعیت کلی مشتریان در بازه های زمانی متفاوت
  • امکان مشاهده عملکردها و بازاریابی های انجام شده برای هر مشتری توسط مدیر ارتباط
  • امکان مشاهده اهداف تعریف شده و وضعیت دستیابی به هدف برای مدیر ارتباط
  • امکان ثبت و ویرایش اهداف تعیین شده برای هر مدیر ارتباط
  • امکان جستجو و مشاهده پروفایل و عملکرد هر مشتری